Skip links

Contributie

Seizoen 2019 – 2020 (september – juni)

Contributie wordt betaald over de maanden september tot en met juni. In juli en augustus is Dans Creatie gesloten en wordt er geen contributie berekend. De maandcontributie wordt aan het einde van de maand (achteraf) geïncasseerd.

Contributie reguliere lessen

Contributie t/m 17 jaar

45 min per week: € 20,- per maand   € 175,- per jaar

60 min per week: € 26,- per maand   € 230,- per jaar

75 min per week: € 31,- per maand   € 280,- per jaar

90 min per week: € 36,- per maand   € 340,- per jaar

 

Contributie Volwassenen

60 min per week: € 28,- per maand   € 250,- per jaar

75 min per week: € 33,- per maand   € 300,- per jaar

90 min per week: € 38,- per maand   € 360,- per jaar

Leerlingen die meerdere lessen per week volgen of meerdere leerlingen uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) ontvangen een korting indien de jaarcontributie in één keer wordt betaald. De betaling van de jaarcontributie dient vóór 30 september 2018 door ons te zijn ontvangen. Daarna is het niet meer mogelijk om van de korting te profiteren en is het verplicht een machtiging voor automatische incasso per maand af te geven.

2 lessen: 10% korting

3-4 lessen: 15% korting

5 of meer lessen: 20% korting

Voor leerlingen of gezinnen die 3 lessen of meer volgen is het mogelijk de jaarcontributie in 2 termijnen te betalen in september en in januari. Neem hiervoor contact op met de administratie via administratie@danscreatie.nl.

Opzeggingen dienen een maand van tevoren schriftelijk (of per e-mail) bij onze administratie te worden gemeld, dit kan alleen als u per maand betaald. Terugstorten van contributie bij tussentijdse opzegging van leerlingen waarvoor jaarcontributie is betaald is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of blessure. De kortingen zijn berekend voor één seizoen, we maken hiervoor geen uitzonderingen als leerlingen eerder stoppen. In de maanden juli en augustus zal de automatische incasso stopgezet worden.

– Het rekeningnummer van Dans Creatie is: NL91 RABO 0156 6182 06

– Wilt u zo vriendelijk zijn om, indien u jaarcontributie betaalt, duidelijk de voor- en achternaam van de leerling te vermelden.

 

Tarieven Talentenklas en Masterclass 2018-2019

Klas 1 incl. MC 1                               300 min per week                 €750,-  per jaar

Klas 2 en 3                                         300 min per week                 €750,-  per jaar

Klas 2 en 3 + MC 2                           360 min per week                 €900,-  per jaar

Klas 4                                                  270 min per week                  €675,-  per jaar

Klas 4 + Klassiek                              345 min per week                  €860,-  per jaar

Klas 4 + Klassiek+ MC 3                 435 min per week                  €1085,- per jaar

Masterclass 2 + Klassiek                 135 min per week                   €340,-  per jaar

Masterclass 3 + Klassiek                  165 min per week                  €410,-  per jaar

Masterclass 4                                       60 min per week                   €175,-  per jaar

Privacywetgeving
Met de komst van de nieuwe privacywetgeving willen wij u er op wijzen, dat u met een lidmaatschap bij Dans Creatie automatisch toestemming geeft voor het vastleggen van persoonsgegevens in onze administratie en het gebruik van foto- en videomateriaal op social media, de website etc.

Klik hier voor het overzicht van de contributie van locatie Veghel voor het seizoen 2018-2019.