Skip links

Contributie

Seizoen 2023 – 2024 

Contributie wordt betaald over 10 maanden. In de zomerperiode is Dans Creatie gesloten en wordt er geen contributie berekend. De maandcontributie wordt aan het einde van de maand (achteraf) geïncasseerd.

Contributie reguliere lessen

Contributie t/m 17 jaar
45 min per week: € 23,- per maand   € 205,- per jaar
60 min per week: € 29,- per maand   € 260,- per jaar
75 min per week: € 34,- per maand   € 310,- per jaar
90 min per week: € 39,- per maand   € 370,- per jaar

Contributie Volwassenen
60 min per week: € 31,- per maand   € 280,- per jaar
75 min per week: € 36,- per maand   € 330,- per jaar
90 min per week: € 41,- per maand   € 390,- per jaar

Leerlingen die meerdere lessen per week volgen of meerdere leerlingen uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) ontvangen een korting indien de jaarcontributie in één keer wordt betaald. De betaling van de jaarcontributie dient vóór 30 september 2023 door ons te zijn ontvangen. Daarna is het niet meer mogelijk om van de korting te profiteren en is het verplicht een machtiging voor automatische incasso per maand af te geven.

2 lessen: 10% korting
3-4 lessen: 15% korting
5 of meer lessen: 20% korting

Voor leerlingen of gezinnen die 3 lessen of meer volgen is het mogelijk de jaarcontributie in 2 termijnen te betalen in september en in januari. Neem hiervoor contact op met de administratie via administratie@danscreatie.nl.

Opzeggingen dienen een maand van tevoren schriftelijk (of per e-mail) bij onze administratie te worden gemeld, dit kan alleen als u per maand betaald. Terugstorten van contributie bij tussentijdse opzegging van leerlingen waarvoor jaarcontributie is betaald is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of blessure. De kortingen zijn berekend voor één seizoen, we maken hiervoor geen uitzonderingen als leerlingen eerder stoppen. In de maanden juli en augustus zal de automatische incasso stopgezet worden.

Het rekeningnummer van Dans Creatie is: NL91 RABO 0156 6182 06

– Wilt u zo vriendelijk zijn om, indien u jaarcontributie betaalt, duidelijk de voor- en achternaam van de leerling te vermelden.

DC Wateringen-Naaldwijk Contributie Talentenklas en Masterclass 2023-2024

Talentenklas € 900,– 
Masterclass  (Techniek)    normaal uurtarief
30 minuten: Masterclass  (Répertoire) € 100,–

Het is mogelijk om de contributie in twee termijnen te betalen. Neem hiervoor contact op met de administratie.